V roce 2019 jsme se prezentovali

První naší výstavou mimo naše klubové prostory v roce 2019 byla účast na PapírShow Ostrava 2019, která se konala v sobotu 23. března v prostorách ZŠ Dvorského v Ostravě-Bělském lese. Už dříve jsme navázali kontakt…

Naše modely

Na našem kolejišti provozujeme především vozidla IV. epochy ČSD (od konce 60.let po počátek 90.let 20. století), což znamená značnou rozmanitost drážních vozidel: od parních lokomotiv, které zajišťovaly pravidelný provoz až do roku 1980 (a…

Roku 2018 jsme se zúčastnili

V červnu jsme se jako klub účastnili modelářské soutěže "Igrava 2018", která se konala ve dnech 8.-9.6. 2018 v Senici na Slovensku. Náš klub tam soutěžil se segmentem trati, která na jedné straně vede malebnou…