PRÁZDNINOVÉ GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ 2021

GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ – ZÁKLADNÍ INFO Už Vladimír Zuska, legenda to železničního modelářství, zastával názor, že cílem modelářství je co nejvěrnější napodobení objektů a jevů, které mají (nebo kdysi měly) přímý vztah ke kolejové (železniční) dopravě.…