/ZIMNÍ A LETNÍ PRÁZDNINOVÉ GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ

ZIMNÍ A LETNÍ PRÁZDNINOVÉ GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ

GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ – ZÁKLADNÍ INFO

Už Vladimír Zuska, legenda to železničního modelářství, zastával názor, že cílem modelářství je co nejvěrnější napodobení objektů a jevů, které mají (nebo kdysi měly) přímý vztah ke kolejové (železniční) dopravě. My vám chceme blíže představit provoz na našem klubovém kolejišti, na kterém se snažíme napodobit (simulovat) provoz kolejových vozidel v jejich přirozeném, provozně „pravdivém“ prostředí – které ve zkratce nazýváme „Grafikonovým ježděním“!

Grafikonové ježdění Léto 2023 s kolegy modeláři z Brna
MOs. 4138 na své cestě do Dalešína, kde má pravidelný příjezd v 08:34 …

Co je „Grafikonové ježdění“ ?

Jednoduše můžeme říci, že „Grafikonové ježdění“ je strategická hra, při níž jde o simulaci železničního provozu během jednoho dne, tedy 24 hodin. Aktuálně tuto „hru“ hraje 12 „hráčů“, kteří se rozdělí do funkcí výpravčích (5 „hráčů“) a strojvedoucích (7 „hráčů). Zatímco výpravčí odpovídají za provoz ve stanici, staví vlakovou cestu, organizují posun ve stanici, komunikují s vedlejšími stanicemi – předávání vlaků mezi stanicemi se děje tzv. telefonickým dorozumíváním – přijímají vlak, nabízejí vlak, dávají odhlášku za vlakem. Strojvedoucí pak obdrží tzv. Sešitové jízdní řády (SJŘ), podle nichž (časů v nich uvedených) pak řídí jednotlivé vlaky. Celý tento simulovaný železniční provoz je řízen hodinami – časem, který je obvykle zrychlen 1:3 až 1:5 (takže modelová hodina může trvat 20 minut reálného času, nebo jen 12 minut – je-li čas v režimu 1:5). Podle tohoto času se odvíjí také délka celé „hry“ – „Grafikonového ježdění“, a to od 8 hodin (režim 1:3) po necelých 5 hodin (v režimu 1:5). Samozřejmě jde o čistý čas, obvykle je tento čas prodloužen o přestávky na jídlo, event. o čas, kdy je „Grafikonové ježdění“ přerušeno (zastaven čas) např. kvůli nějaké závadě, kterou je nutno odstranit atp.

Výpravčí ve Výhybně Jakubčice právě telefonicky přijímá vlak z Dalešína …
Grafikon vlakové dopravy – podle něhož se jízdy vlaků řídí
Koncová stanice Sudlice byla původně neobsazená výpravčím, a tak komunikaci s dirigujícím dispečerem obstarával sám strojvedoucí (vlakvedoucí) vlaku.
V současnosti je už stanice Sudlice trvale obsazena výpravčím a časem bude osazena i mechanickými návěstidly …
Zde výpravčí zaznamenávají údaje o nabídce, přijetí a odhlášce vlaků…
Ranní Manipulační vlak 84803 většinou včas nejezdí, ale tentokráte opouští Výhybnu Jakučice včas, tedy v 6:25 …
Mezinárodní vlak „Metropolia“ čeká na přijetí vlaku Výhybnou Jakubčice …
Zde záznam o jednotlivých vlacích – co je to za vlak, kdy by měl přijet, na kterou kolej, kdy by měl odjet, event. zda bude v dané stanici nějaký posun, přepřah a pod.
Výpravčí pro koncovou (skrytou) stanici Vrbová os.n. a zároveň obsluha (dirigující dispečer) pro odb. Vrbová St. 1 (odbočka na D3kovou trať do Sudlic)
Také strojvedoucí mají své provozní záznamy …
„Brejlovec“ T 478.3 při posunu v žst. Raspenín

Komu je „Grafikonové ježdění“ určeno, kdo se může přihlásit ?

 • jedinec starší 12 let, který má elementární znalosti o železnici (o železnici se zajímá), je schopen akceptovat pravidla týmové hry a podřídit se jim, je mentálně způsobilý „ustát“ 5 až 8 hodin „hry“, kdy se jen nejezdí, ale např. i několik desítek minut čeká (např. strojvedoucí veze vlak v 10 hodin dopoledne, ale další až za 3 hodiny, což je 36 až 60 minut / dle časového režimu/ čekání – tedy „neježdění“) – z tohoto důvodu to není vhodné pro děti hyperaktivní a zbrklé;
 • optimální je bydlet (pobývat) v Ostravě a okolí ;
 • zájem vyzkoušet něco jiného, ne jen „ježdění do kolečka“.
Křižování v odb. Vrbová St.1
Zábava pro malé i velké …

Jaká je časová organizace „Grafikonového ježdění“?

 • 9,00 až 9,15 – Sraz
 • 9,15 až 9,45 – Instrukce, seznámení s pravidly, obsluha stanic, rozdělení funkcí výpravčích a strojvedoucích, rozdání SJŘ
 • 9,45 až 13,15 – Dopolední ježdění
 • 13,15 až 14,15 – Obědová přestávka
 • 14,15 až 17,15 – Odpolední ježdění
 • 17,15 až 18,15 – Volné jízdy, zhodnocení, diskuse – co napříště zlepšit atp. (možno vyzkoušet si své modely – v analogu, i digitálu, foto a videojízdy)
Vpravo umístěné hodiny řídí čas „Grafikonového ježdění“ – většinou jezdíme v časovém režimu 1:4 a 1:5, tzn. že modelová hodina má 15, resp. 12 minut.
T466.0 „Pielstick“ se chystá na PMD (Posun mezi dopravnami) do nedaleké Sýpky Dražany …
Křižování vlaků ve Výhybně se zastávkou Jakubčice-Podhradí

S jakými modely a v jaké „epoše“ se jezdí ? Mohu donést i nějaké své modely?

 • „Grafikonové ježdění“ je ve IV. epoše ČSD (nejsme přísní strážci „epochové čistoty“, a tak provozujeme vozidla od konce let 60tých po začátek let 90tých, samozřejmě minulého, tedy 20. století). Jezdí se nezávislá trakce (tedy motorové lokomotivy a vozy) a v analogu (digitalizovaných lokomotiv máme zatím méně než těch digitalizovaných).
 • Pokud má někdo vozy a lokomotivy z epochy ČSD, může je samozřejmě donést a mohou si v „Grafikonu“ zajezdit. Pokud má někdy modely mimo epochu (event. závislé trakce – elektrické lokomotivy) mohou si samozřejmě zajezdit v rámci tzv. volných jízd.
Připravené soupravy ve skrytém nádraží – ranní mezinárodní rychlík R 225 „Metropolia“ má pravidelný odjezd 5:40 z Dalešína …
Mos. 4149 čeká ve Výhybně Jakubčice na mimořádné křižování se zpožděným Pn 69459 od Raspenína…
Tak jako ve skutečnosti, tak i při „Grafikonovém ježdění“ vlak velmi snadno nabere zpoždění, které je pak třeba „dohnat“ …!
R 732 nezvykle v čele s „Pomerančem“ (lokomotivou řady T 678.0) projíždí Jakubčicemi.

Jak se přihlásit a termíny?

 • Pokud vás možnost zajezdit si s námi zaujala a chtěli byste to zkusit, napište nám, prosím, své kontaktní údaje – jméno, mailovou adresu, event. telefon – na naši mailovou adresu: zelmo@email.cz, event. nás kontaktujte telefonicky na tel. č. 702 313 973 – A DOZVÍTE SE VÍCE!

Pokud máte samozřejmě jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedený mail, nebo telefon!

Nejbližší termín GRAFIKONOVÉHO JEŽDĚNÍ:

Vánoční prázdniny – 26. až 29. 12. 2023

Přijďte se k nám o prázdninách podívat, možná to, co děláme Vás zaujme a posílíte náš modelářský tým!