Roku 2018 jsme se zúčastnili

V červnu jsme se jako klub účastnili modelářské soutěže "Igrava 2018", která se konala ve dnech 8.-9.6. 2018 v Senici na Slovensku. Náš klub tam soutěžil se segmentem trati, která na jedné straně vede malebnou…

Vlaky, vláčky, modely

Ve dnech 13.10. a 14.10.2018 pořádáme první velkou samostatnou výstavu - Vlaky, Vláčky, Modely. Těšit se můžete na 45 metrů modelové železnice ve velikosti H0, trenažérovou železnici, zahradní železnici, a mnohé další. Součástí bude i…

Technické dědictví

Dne 1.9.2018 se zúčastníme výstavy Technické dědictví | Tatra & Vagonka aneb práce našich předků, kde budeme pomáhat s prezentací historického panelu modelové železnice z roku 1970, který vlastní železniční muzeum moravskoslezské.