ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pondělí 23. srpna 2021 od 14 do 18 hodin s možností prohlídky klubového kolejiště, nebo v úterý 7. září 2021 od 15 do 18 hodin s možností prohlídky naší klubovny a modelářských aktivit, kterým…

PRÁZDNINOVÉ GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ 2021

GRAFIKONOVÉ JEŽDĚNÍ – ZÁKLADNÍ INFO Už Vladimír Zuska, legenda to železničního modelářství, zastával názor, že cílem modelářství je co nejvěrnější napodobení objektů a jevů, které mají (nebo kdysi měly) přímý vztah ke kolejové (železniční) dopravě.…