/V roce 2019 jsme se prezentovali

V roce 2019 jsme se prezentovali

  • První naší výstavou mimo naše klubové prostory v roce 2019 byla účast na PapírShow Ostrava 2019, která se konala v sobotu 23. března v prostorách ZŠ Dvorského v Ostravě-Bělském lese. Už dříve jsme navázali kontakt s papírovými modeláři, se kterými jsme spolupracovali i při realizaci našeho projektu „mobilního kolejiště“, které mělo, resp. jeho dokončená první část, premiéru právě na této výstavě. A že bylo na co se koukat…
  • V dubnu se někteří naši členové zúčastnili uzavřeného modulářského setkání, které se konalo 11. až 14. ve Společenském domě ve Vratimově. Akci pořádali Klub železničních modelářů Kunčice a Ostramo, a šlo vlastně o setkání klubů a pozvaných hostů provozujících moduly s cílem zajezdit si podle pravidel napodobujících reálný železniční provoz – tzv. grafikonové ježdění. A protože akce nebyla veřejnosti přístupná, tak nabízíme alespoň pár fotek…
  • Další akcí, kde jsme prezentovali už dokončenou verzi našeho „mobilního kolejiště“ v délce cca 5 metrů, byla Beskyd Model Kit Show Kopřivnice, která se konala o víkendu 11. a 12. května 2019. A jaké bylo naše překvapení, že dva naší mladší členové vyhráli v juniorské kategorii „Papírové modely – stavby“. Ocenění získalo i mini diorama s tanky od našeho člena Lukáše… Gratulujeme!
  • Hned na začátku června jsme měli dvě akce v jeden den – 8.6. Dopoledne jsme se se na pozvání Lodních modelářů (Kubik-Team) prezentovali s miniaturním „eNkovým“ (1:160) a „o něco větším „Géčkovým“ (1:22,5) kolejištěm na soutěži dálkově řízených (RC) lodí s názvem „LODIVOD 2019„, která se konala u rybníku Laša v Ostravě-Třebovicích. Odpoledne pak i s „HáNulkovým“ (1:87) mobilním kolejištěm v dílnách DP Martinov v rámci „Ostravské muzejní noci“

Lodivod 2019 u Rybníku Laša v Ostravě-Třebovicích

Ostravská Muzejní noc v dílnách DP Ostrava-Martinov

  • V srpnu jsme navázali spolupráci s Vagonářským muzeem ve Studénce, a byli jsme pozváni na dvě akce, které toto muzeum spolupořádalo. Jednak na Fajné léto, kde jsme provozovali dvě kolejiště (H0 a N) přímo v prostorách zámku, kde toto muzeum sídlí. Druhou akcí pak bylo Technické dědictví 2019, která se konala hned na třech místech – v Mošnově, Kopřivnici a Studénce, kde jsme v prostorách zahrady zámku provozovali zahradní „G“ železnici. Obě akce se vydařily a účast na nich byla pro nás nevšedním zážitkem!

Fajné léto 17. srpna 2019 ve Vagonářské muzeu ve Studénce

Technické dědictví 31. srpna 2019

  • Po úspěšné spolupráci s ostravským Dopravním podnikem v rámci „Ostravské muzejní noci“ jsme byli pozvání na jimi další pořádanou akci, a to na Den ostravských dopraváku, v jejímž rámci se slavilo 125 let Městské hromadné dopravy a 75 let Dopravního podniku v Ostravě, a která se konala v sobotu 7. září opět v areálu dílen Ostrava-Martinov.
  • V polovině září jsme byli pozváni na již 3. ročník veřejné soutěže papírových a plastikových modelářů „Battle of Ostrava 2019„, která se konala v sobotu 14.9. v Kulturním domě K-Trio v Ostravě-Hrabůvce, a kterou pořádal Fox model. Vedle toho, že jsme zde provozovali dva okruhy G-železnice, tak někteří naši členové zde i soutěžili se svými modely… a vyhráli…! Gratulujeme!