/Roku 2018 jsme se zúčastnili

Roku 2018 jsme se zúčastnili

  • V červnu jsme se jako klub účastnili modelářské soutěže „Igrava 2018„, která se konala ve dnech 8.-9.6. 2018 v Senici na Slovensku. Náš klub tam soutěžil se segmentem trati, která na jedné straně vede malebnou oblastí vinohradů a vinných sklípků, a na druhé straně spáleništěm, kde ještě před pár minutami bojovali s požárem jak hasiči, tak i místní omladina, která ho způsobila. Dalším soutěžním modelem bylo diorama s motivem vyřazené Baiky.
  • Poslední zářijovou sobotu jsme prezentovali náš nově vzniklý klub ŽELMO ŽELezniční Modeláři Ostrava na Regionálním dni železnice, který se konal 29. 9. 2018 v Bohumíně. Zde jsme v bývalé kulturní místnosti vystavovali zahradní železnici, trenažérové kolejiště a segment s točnou. Náš člen David H. na RDŽ doprovázel, jako průvodčí v historické uniformě, vlaky (tažené parní lokomotivou řady 464.2 „Rosničkou“) pendlující mezi Ostravou a Bohumínem.
  • První říjnovou sobotu jsme byli pozváni pořádající firmou Fox model na druhý ročník veřejné soutěže „Battle of Ostrava 2018„, která se konala 6. 10.2018 prvně v prostorách K-Tria v Ostravě-jihu. Prezentovali jsme zde náš modelový „trenažér“, kde se najednou proháněly čtyři soupravy rozdílných modelových velikostí (H0, TT a N). A jako statický model jsme instalovali točnu s trojmístnou rotundou, kde jsme vystavili některé modely našich motorových lokomotiv řady T 478.1, T478.3,4, nebo např. T 334. Jako soutěžní modely jsme vystavovali diorama vyřazené Baiky a stavbu Stavědla Odbočka Vrbová. Oba modely nakonec vyhrály! Gratulujeme!
  • V sobotu 10. listopadu 2018 jsme se účastnili „Rozloučení s trolejbusy typu Škoda 14 Tr“ v Dopravním podniku Opava. Zde mělo „premiéru“ naše „stolní“ (miniaturní) kolejiště o rozměrech 1000 x 500 mm s motivem dvojkolejné trati (v modelovém měřítku N, 1:160), která projíždí malým městečkem se zastávkou. Jeho tvůrce zkombinoval retro kolejivo (tzv. „účkové“) s papírovými modely staveb z kolekce MPR (Městské památkové rezervace)- Na kolejišti byly využity i další osvědčené modelářské postupy (statická tráva, modelová voda ap. ). Úspěch u návštěvníků měl nejen tento „mini“ panel, ale i poněkud větší železnice zahradní, kde se proháněly dvě soupravy historických osobních vozů v čele s parními lokomotivami.