/Mechanická návěstidla do koncové stanice Sudlice

Mechanická návěstidla do koncové stanice Sudlice

Vzhledem ke zvyšujícímu se provozu (tři vlečky – pila Dřevořez, sklady pivovaru Hostoměřín a Vojenský újezd Milotín) se koncová stanice Sudlice změní z původně neobsazené na trvale obsazenou stanici výpravčím, což bude vyžadovat i jistou změnu v organizování tamějšího provozu. Stanice proto bude postupně osazena mechanickými návěstidly, což by této změně mělo pomoci. Obsluha vlečky Sýpka Dražany a nákladiště Klasnovice (především určené nakládce místního JZD) bude i nadále organizována jako PMD (tedy posun mezi dopravnami), a to především v nočních hodinách, kdy je provoz na trati minimální. Změní se jen místo, kde se bude posun ohlašovat (místo Odb. Vrbová to budou Sudlice).

Protože Sudlice jsou koncovou stanicí, bude jako vjezdové návěstidlo použito trojramenné mechanické návěstidlo, které bude zároveň předvěstí návěstidla následujícího, které bude trvale v poloze „Stůj“.

Dále se počítá až s osmi mechanickými návěstidly seřaďovacími, které budou organizovat posun ve stanici; ta budou doplňovat výhybkář a posunovací četa, event. nádražní rozhlas.

Jako odjezdová návěstidla budou použita standardní jednoramenná mechanická návěstidla.