/Naše kolejiště

Naše kolejiště

Aktuálně provozujeme několik modelových kolejišť. Naším nejrozsáhlejším projektem je segmentové kolejiště v modelovém měřítku H0, které t.č. má bez mála 80 metrů, a skládá se z jedné hlavní „D2“ a jedné vedlejší „D3“ (lokálkové) trati. Trať je jednokolejná a provoz se zde řídí telefonickým dorozumíváním (nabídkou, přijetím a odhláškou vlaku). Pro efektivnější řízení provozu byla zastávka Jakubčice-Podhradí (spojena s hláskou Jakubčice) rekonstruována na výhybnu se zastávkou, což umožňuje křižování vlaků a odlehčilo to provoz zejména v přilehlé stanici Raspenín. V nejbližší době chystáme stavbu naší největší železniční stanice Dalešín (t.č. ji provozujeme jako stanici skrytou), ke které bude připojeno velké lokomotivní depo se dvěma halami, rotundami (starou – parní, a novou – motorovou), dále do stanice Dalešín budou zaúsťovat dvě vlečky (DACHEZA – Dalešínské chemické závody, n.p.; a FUD – Fučikův důl, n.p.)

Motorák M262 „Kraksna“ míjí
železniční přejezd se závorami.
Ještě před pár lety jsme na tom
samém místě mohli vidět závoráře, jak obsluhuje závory mechanické.
Prototyp motorového vozu
842 002 čeká na křižování
ve Výhybně se zastávkou
Jakubčice-Podhradí
Motorový osobní vlak ve složení M 296 „Hydra“ přípojný vůz Bix (020) a M240 “ Singorvka“ opouští zastávku Vinoře u Sudlic a míjí vinné sklípky a přilehlé vinohrady. Požár naštěstí včas uhasili Hasiči, takže provoz na trati nemusel být přerušen!
Nezvyklá souprava: přípojné vozy řady Bix (020) v čele s Bardotkou 752 014 přejíždí kamenný „Most vítězství“ přes řeku Lešnici
Motorák M131 „Hurvínek“ opouští žst. Raspenín a míří do Sudlic

Dalšími kolejišti jsou menší panelová kolejiště, které staví především náš kolega Ivan. Na těchto kolejištích je kombinace modelové železnice různých měřítek (N 1:160, TT 1:120 a N 1:160) a papírových modelů.

Kolega modelář Ivan se svým mini kolejištěm v modelové velikosti N (1:160), kde obratně skloubil železniční a papírovou modelařinu

Dalším naším projektem je tzv. mobilní kolejiště, se kterým se prezentujeme na hostitelských výstavách. Spolupracujeme mj. s Dopravním podnikem Ostrava, Vagonářským muzeem ve Studénce, s papírovými modeláři „Ostravan“, plastikovými modeláři z Ostravy (Fox model) a Kopřivnice (Model Kit Show), Moravskoslezským muzeem železničním z Ostravy atd.

Pár momentek z mobilního kolejiště:

Dalším, a divácky velmi oblíbeným kolejištěm, je zahradní železnice v modelové velikosti „G“ (1:22,5), která t.č. má dva okruhy, po nichž se projíždějí dvě parní soupravy.