/Pořádáme výstavy modelových kolejišť pro veřejnost

Pořádáme výstavy modelových kolejišť pro veřejnost

Naše výstavní mobilní kolejiště v areálu Dílen DP Martinov (Muzejní noc)
Obsluha mobilního kolejiště připravena …
Zahradní železnice v měřítku 1:22 upoutá pozornost nejen dospělých, ale hlavně dětí …
Miniaturní panelové kolejiště 1000×500 mm v měřítku 1:160 splňuje heslo „.co je malé, to je hezké“…
Zájemci si mohou vyzkoušet náš „trenažér“, kde se mohou prohánět až 4 soupravy – a to tří různých měřítek (H0, TT a N)
Součástí našeho mobilního kolejiště je i malá stanice Želmov
Pro větší atraktivitu je naše mobilní kolejiště doplněno i malou točnou…
Mobilní kolejiště je připraveno v¨celé své délce 5 metrů….
Zastávka Želmovice
Koncová „stanice“ Želmovičky (s točnou)
Motorák řady M296 čeká na svůj odjezd …
Odstavené motorové vozy
Mobilní kolejiště je rozměrově uzpůsobeno tak, ať se vleze do auta
Náš výjezdní tým